PENGAJIAN PASCASISWAZAH BUKAN SUATU PERLUMBAAN

354
SHARES
2.1k
VIEWS

Oleh Dr Nurul Ihsaniah Omar

Dunia pascasiswazah melibatkan pengajian sama ada di peringkat sarjana atau doktor falsafah (PhD).

Seperti yang dilaporkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025, enrolmen pelajar peringkat pascasiswazah dilaporkan meningkat sebanyak 10 kali ganda antara tahun 1990 dan 2010. Negara juga pernah menetapkan sasaran bilangan graduan PhD seramai 60,000 menjelang 2023.

Hasrat ini menjadikan pengajian pascasiswazah semakin mendapat tempat. Bahkan, penawaran geran penyelidikan oleh agensi tertentu turut mewajibkan penyeliaan pelajar pascasiswazah sebagai suatu syarat.

Sungguhpun begitu, pengajian pascasiswazah bukanlah suatu perlumbaan. Pengajian pascasiswazah atau disebut juga sebagai pengajian peringkat sarjana, adalah satu fasa pendidikan lanjutan selepas menamatkan program sarjana. Ia bertujuan untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang khusus dan melatih kemahiran penyelidikan.

Berbeza dengan persekitaran sarjana, pengajian pascasiswazah menitikberatkan penyelidikan dan sumbangan ilmiah baru kepada bidang yang dipilih. Ia melibatkan penyelidikan yang mendalam, analisis, pemikiran kritis, dan penghasilan tesis atau disertasi. Objektif utama adalah menghasilkan ilmuwan atau pakar dalam bidang tertentu.

Walaupun sesetengah individu mungkin berusaha menyelesaikan pengajian pascasiswazah secepat mungkin, ia bukanlah satu perlumbaan untuk melengkapkan program tersebut.

Setiap individu mempunyai keperluan dan kebolehan yang berbeza. Kecekapan dalam menamatkan program bergantung kepada pelbagai faktor, termasuk keperluan penyelidikan, sumber daya, komitmen, dan kebolehan peribadi.

Lebih penting lagi, kualiti penyelidikan dan pemahaman yang mendalam dalam bidang kajian adalah lebih penting daripada melengkapkan program dengan cepat. Pengajian pascasiswazah adalah satu proses pembelajaran dan perkembangan intelektual yang melibatkan penemuan ilmiah dan kontribusi kepada pengetahuan manusia.

Oleh itu, penekanan sepatutnya diberikan kepada pembangunan yang berkualiti dan kecemerlangan dalam bidang yang dipilih.

Adalah diharapkan agar setiap individu yang melibatkan diri dalam pengajian pascasiswazah menetapkan matlamat yang realistik, melibatkan diri secara aktif dalam penyelidikan dan pembelajaran, serta menjaga keseimbangan antara kerja akademik, komitmen peribadi dan kesihatan diri.

Dengan menghargai proses pengajian pascasiswazah sebagai satu perjalanan perkembangan diri, individu dapat mencapai hasil yang berkualiti dan memberi sumbangan yang bermakna dalam bidang keilmuannya.

Facebook
Twitter
Email
Telegram
WhatsApp

Related Posts