Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah memberi jaminan bahawa tindakan di bawah Ordinan Darurat (Kuasa-kuasa Perlu) (No.2) 2021 hanya akan diambil terhadap mereka yang terlibat dalam berita tidak benar mengenai Covid-19 serta Proklamasi Darurat dan bukannya ke atas mereka yang membuat kritikan.